Muslim Library

Iqâmat-ul-Barâhîn [ Fastställandet av bevisen ]

  • Iqâmat-ul-Barâhîn [ Fastställandet av bevisen ]

    Den numera bortgångne Sheikh ’Abdul-Azîz bin Bâz (rahimahu Allâh) besvarar i tre kapitel angelägenheter relaterade till Shirk, dyrkan, bid’ah etc. Med utgångspunkt från en specifik situation förklarar han grundläggande islamiska principer i förhållande varje kapitels ämne. Abû ’Abdullâh Sheikh ’Abdul-Azîz ibn ’Abdullâh ibn ’Abdur-Rahmân Aal-Bâz hade under senare delen av sitt liv positionen som stor Muftî i Saudiarabien. Han avled i Muharram 1420 H / 13 Maj 1999 e.Kr.

    Source: http://www.islamhouse.com/p/191247

    Download:

Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email

Random books

Select language

Select surah