Muslim Library

İslam'da Vela ve Bera Mefhumu

Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email

Random books

 • İslam'da Vela ve Bera Mefhumu

  -

  Translators: Muhammed Şahin

  Publisher: Rabva İslâmî Dâvet Bürosu - Riyad/S. Arabistan

  Source: http://www.islamhouse.com/p/879

  Download:

 • Anne-Baba ve Eğitimciler İçin İdeal Eğitim Yöntemleri

  Yazar, kitabın önsözünde şöyle diyor: "Eğitim hakkında çok söz edilmiş, ciltler dolusu kitaplar telif edilmiştir.Çeşitli kısımlara, türlü yol ve yöntemlere ayrılmıştır. Herkes de kendi yönteminin en ideal olduğunu ileri sürmektedir. Eskiden “Herkes Leylâ’ya ulaştığını iddia eder ama Leylâ bunların hiçbirini kabul etmez.” denilmiştir. Bu araştırmayı; bazı uygun çözümler de sunmakla birlikte çağdaş İslamî bakış açısından ele almak suretiyle ideal eğitim, ilgili meselelerin tedavisi, değişip duran sorunların etrafındaki görüş ve deneyimlerin sunumuna tahsis ettim. Devasa boyuttaki telifata rağmen ideal eğitime ve en iyi öğretime ulaşmamıza yardımcı olacak herşeyi araştırmayı sürdürmemiz gerekmektedir.Eğitim- öğretimin sorunları, ümmetin sorunlarıdır. Ümmetin hep birden, kurumlarını tutup ayağa kaldırması ve sorunlarının çözümü yolunda çaba göstermesi gerekmektedir. Ben de, benden önce bu alanda araştırma yapmış olanlara katılarak şunu dile getiriyorum: Bugün yaşadığımız gerçekliğin delaleti ile çocuklarımızın aldıkları ve almaya devam ettikleri eğitim uygun bir eğitim değildir. Mesajı yerine getirmek ve ümmet için nasihatte bulunmak suretiyle değişim ve eğitim-öğretimdeki bozuklukların ıslahı yönünde elimizi çabuk tutmazsak çocuklarımız ve torunlarımız da ileride aynı şeyi söyleyecekler."

  Reveiwers: Muhammed Şahin

  Publisher: Guraba Yayınevi

  Source: http://www.islamhouse.com/p/264104

  Download:

 • Dinde Dinde‎ Üç Temel Esas ve ‎Delilleri

  -

  Translators: M.Beşir Eryarsoy

  Publisher: Guraba Yayınevi

  Source: http://www.islamhouse.com/p/992

  Download:

 • Resûller Tebliğde Vasıtadırlar

  Bu risâle, iki kişi arasında cerayan eden bir münazarayı açıklamaktadır. Onlardan birisi: Allah ile bizim aramızda mutlaka bir aracı (vasıta) olması gerekir.Çünkü biz, aracısız Allah'a ulaşamayız, demektedir.Diğeri ise; Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun, demektedir.

  Reveiwers: Muhammed Şahin

  Publisher: Kitap ve Sünneti İhya Yayınları

  Source: http://www.islamhouse.com/p/193086

  Download:

 • İtikadi Bidatların Ortaya Çıkışı

  -

  Source: http://www.islamhouse.com/p/972

  Download:

Select language

Select surah